آخرین فیلم های آموزشی

تیم آموزشی نرم افزارهای مهندسی

شعار تیم آموزشی

در فاز اول کاربران برای هر دانلود باید هزینه مشخصی را پرداخت نمایند و قادر به خرید شارژ برای مدت زمان مشخص نخواهند بود. این قابلیت در نرم افزار mvc برای فاز های بعدی پیش بینی خواهد شد. ارسال آپلود توسط اساتید از فاز دوم به بعد برای نرم افزار mvc قابل پیاده سازی خواهد بود.

ادامه مطلب ...