اصول صحیح طراحی کارت ویزیت

رایگان!


بسیاری از طراحان کارت ویزیت و حتی بسیاری از چاپخانه داران بدون دانش طراحی دست به طراحی میزنند،که موجب میشوند بیزینس شما از حالت رسمی بودن در ذهن بیننده کارت ویزیت خارج شود.

دسته: , . برچسب: .