خروجی گرفتن از ETABS برای سازه نگار

222 ریال


در این فیلم نحوه گرفتن خروجی از برنامه ایتبس آموزش داده میشود.

دسته: , . برچسب: .